Οδηγίες για το κορωνοϊό στη Σαντορινιά διάλεκτο:

 

Τσιτώσετε τα αυθιά σας και γροικάτε καλά αυτά που θα σας ορδηνιάσω. Πομένουμε όλοι στα σπίτια μας, βύζιτες, φεγγέρες και τραταρίσματα κομμένα.
Ξεβάρεσες και αντωνιαρίσματα στσι ριμίδες κομμένες, τα πράματα με το κορονοϊό ετσαδά που τα βλέπω είναι πολύ σοβαρά.


Ημάλλιασε η γλώσσα τω γιατρών να σας λένε να νίβγετε ντις την ώρα τα χέρια σας με μπόλικο σαπούνι και ανί έχετε πρωτολάϊνη να βάνετε, νάστε αλάργα ο ένας από τον άλλον δυό οριές και αν δεν τσι αρωτίξετε μην παίρνετε κότου βόλου τα χάπια με τη χαρχαλιά.
Ο πρωθυπουργός ηγίνικε άγρια θάλασσα και ήβγαλε διαλαλισμό να μπαρώσουμε τσοι γέροι και τσι γριές μέσα και άμα θέλουνε λακριδί να μπροβαίνουνε από τα παραθύρια και να λακριδίζουνε με τσοι γειτόνοι.


Και οι Αθηναίοι που ηδώκανε τωνε μαθιών τωνε από την Αθήνα να μπαρωθούνε μέσα καθημερνές και σκόλες, για δεκατέσσερις μέρες, να μη φαντεστάρουνε στα μπακάλικα και να στέλνουνε αμπασαδόρο.


Οι πουλολόοι και οι λιμνάριδες να έχουνε το νούτονε και να μην αρχηνίξουνε με προφάσεις των αμαρτιών, να βγάζουνε τσοι παλουκάριδες βόλτα.
Ξανοίετε καλά μην κάνετε τση κεφαλής σας και πέρα βρέχει και μην κάνει κανένας σας τον κάργα, για θε να πάει στράφι όλη αυτή η κλεισούρα.


Ανί έχετε ότι νάνε πρόβλημα μη ξεσπιέστε και μη δουλιάτε, να παίρνετε τσοι Προέδροι και τσοι Δημαρχαίοι στα τηλέφωνα 2286022798 ή 2286360112.


Αυτά είχα να σας ορδηνιάσω και το κατέχετε καλά, ότι όλα είναι θέλημα θεού, να θυμιάζετε και να λέτε το πατερημό, αν είναι να ποθάνουμε ας ποθάνουμε. Δεν
νταγιαντώ να σας βλέπω καρκανιασμένους, ε! δεν θα ποθάνουμε κιόλας.


Δε σας εβάνω πόστα, αλλά και δεν σας χωρατεύω, ανί τα κάμετε ετσαδά που σας ορδηνιάζω, η Παναγιά του καλού θα ξορνιάσει το κακό, θα πάμε να ξαορέψουμε
και θα κάμουμε όλοι μας Ανάσταση.


Αντώνης Καραμολέγκος