Οι αιρετοί εκπρόσωποι των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ετήσιο συνέδριο που πραγματοποιείται στην Ερμούπολη της Σύρου, εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στις εκλογικές διαδικασίες του προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Ειδικότερα σε ότι αφορά το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των νέων δημοτικών αρχών. Η μεθοδολογία εκλογής θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη δυσκολία λειτουργίας των νέων Δήμων, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και μικρών νησιωτικών δήμων.

Ταυτιζόμαστε με τις θέσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιρετών, όπως αυτές εκφράσθηκαν από τα τακτικά και έκτακτα συνέδρια της ΚΕΔΕ.

Σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση των δήμων είμαστε καταρχήν θετικοί, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

Διεκδικούμε την απεμπλοκή μας από τον ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής διοίκησης και ζητάμε ο επόπτης των ΟΤΑ να λειτουργήσει ως συμπαραστάτης των δήμων και όχι ένας νέος επιπλέον έλεγχος.

Η υγεία, αποτελεί το πρώτιστο δημόσιο αγαθό και  για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας. Στελέχωση καθ΄  όλη τη διάρκεια του έτους, αερομεταφορές ασθενών, σύνδεση των υγειονομικών μονάδων, λειτουργία προνοιακών δομών αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την παραμονή των κατοίκων ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Η καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου για τα θέματα υγείας της περιφέρειάς μας.

Για μια ακόμη φορά τονίζουμε την έντονη αντίθεση και διαμαρτυρία μας για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Ήδη τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα αρνητικά για τα δημόσια έσοδα της χώρας μας. Ως ΠΕΔ θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας νομικές και άλλες, τόσο προς την Κεντρική Διοίκηση, όσο και προς την Ε.Ε. πάντα σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας του Βορείου Αιγαίου.

Για την παιδεία διεκδικούμε τη συνέχιση και στελέχωση όλων των εκπαιδευτικών δομών των νησιών μας ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών. Διεκδικούμε την ενίσχυση των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά μας. Η γνώση και η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ζωής των νησιωτών μας, αλλά και της ανάπτυξης θεματικών τομέων του τουρισμού που θα αποβλέπουν στην προβολή και την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος το οποίο αποτελεί τη βασική οικονομική μας δραστηριότητα.

Για τα οικονομικά των ΟΤΑ ζητάμε τη δυνατότητα αύξησης της ειδικής χρηματοδότησης των νησιών μας σε αναγκαία έργα υποδομών και παροχής υπηρεσιών.

Ζητάμε την πρόβλεψη νησιωτικών πολιτικών και τη θέσπιση τοπικών φόρων και τελών υπέρ της αυτοδιοίκησης. Την παραχώρηση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου για κάλυψη κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών των δήμων.

Ζητάμε την άρση του μέτρου για τις προσλήψεις στα νησιά μας και ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό. Χαιρετίζουμε το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από το ΥΠΕΣ για την τυποποίηση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών των δήμων. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση θα περιορίσει σημαντικά τις επαφές των δήμων με τους πολίτες και τη διοικητική άρση της απομόνωσης ιδιαίτερα των μικρών νησιών μας.

Σε ότι αφορά τις αλλαγές στην οικονομική διαχείριση των δήμων θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη τεχνική αλλά και θεσμική των αρμοδίων οικονομικών κυρίως υπηρεσιών, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ και ειδικότερα αυτών που στερούνται οργανωμένων και στελεχωμένων με το εξειδικευμένο προσωπικό οικονομικών υπηρεσιών.

Η Τ.Α. θα πρέπει να θωρακισθεί με ιδίους πόρους προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλεια των νησιών μας και η δημοσιονομική αποκέντρωσή της με διασύνδεση των πόρων αυτών με δημόσιες τοπικές παρεμβατικές πολιτικές και με το σύστημα κρατικών επιχορηγήσεων για την άσκηση των βασικών αρμοδιοτήτων τους συνδεδεμένα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Ζητάμε την είσπραξη από τους δήμους του τέλους διανυκτέρευσης καθώς και την απόδοση σ΄ αυτούς ενός ποσοστού από τα έσοδα που εισπράττει το κράτος από τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και γενικά την είσπραξη εσόδων τοπικά από ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και τελών κυκλοφορίας.