Φωτογραφία της χαρουλα μελετιαδου.Φωτογραφία της χαρουλα μελετιαδου.Φωτογραφία της χαρουλα μελετιαδου.Φωτογραφία της χαρουλα μελετιαδου.

φωτο: Χαρούλα Μελετιάδου