Όπως διακρίνεται στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Γυμνάσιο Φηρών. Ανακατασκευάστηκαν δυο τουαλέτες και έγινε αποκατάσταση  σε τοπικά επιλεγμένα σημεία βλαβών  επιχρισμάτων και σκυροδέματος.

Επιπλέον κατασκευάστηκε βοηθητική ράμπα ΑΜΕΑ και νέα ράμπα εισόδου από την πλευρά του χώρου στάθμευσης.