Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, τις κατάλληλες κτιριακές συνθήκες και υποδομές, καθώς και τη λειτουργική ηλεκτρονική διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων.

 Ο Δήμος Μυκόνου δίνοντας προτεραιότητα στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας για τους κατοίκους του νησιού και την άρτια εξυπηρέτησή τους, το Δεκέμβριο προχώρησε στην έγκριση και πλήρη οικονομική κάλυψη από ιδίους πόρους τεσσάρων αναθέσεων.

Οι αναθέσεις αφορούσαν την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών, υδραυλικών ειδών, ενός server και λειτουργικού λογισμικού συστήματος, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας οι οποίες δεν καλύφθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

Μετά από οργανωμένο συντονισμό ενεργειών της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας και τους αναδόχους οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και είναι οι ακόλουθες:

Όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά:

  • Πραγματοποιήθηκε πλήρης αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα του Κτιρίου, με νέο διμερή πίνακα τύπου ιστάμενου πεδίου με αυτόματους και μικροαυτόματους διακόπτες. Με αυτό τον τρόπο πλέον εξασφαλίζεται η αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας τμημάτων της εγκατάστασης σε περιπτώσεις σφάλματος καθώς και η σωστή και έντεχνη συντήρηση του δικτύου παρέχοντας ευελιξία και αυτονομία στα κρίσιμα τμήματα του Κέντρου Υγείας.
  • Αντικαταστάθηκαν τρεις πίνακες διανομής στην περιοχή της εισόδου στα Επίγοντα, καθώς και σε αυτή την περίπτωση, οι πίνακες ήταν παλαιού τύπου, με ασφαλιστικές διατάξεις που είτε δεν δούλευαν είτε ήταν ακατάλληλες για την προστασία των γραμμών.
  • Έγινε τοποθέτηση προβολέων περιμετρικά στο κτίριο στην πλευρά του χώρου στάθμευσης καθώς η έλλειψη επαρκούς φωτισμού έκανε τον χώρο περιμετρικά επικίνδυνο τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι νέοι πίνακες διανομής που τοποθετήθηκαν, έχουν μικροαυτόματες ασφάλειες κατάλληλες για την προστασία των γραμμών καθώς επίσης και ρελέ διαρροής για την προστασία των χρηστών από πλήγματα.

Όσον αφορά τα υδραυλικά:

  • Όσα θερμαντικά σώματα παρουσίαζαν φθορές, είχαν τρυπήσει και παρουσίαζαν διαρροές, αντικαταστάθηκαν με νέα, τύπου panel, αντίστοιχου μεγέθους με τα παλαιά και τα τμήματα του δικτύου τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία.
  • Πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση στα WC κοινού στο χώρο υποδοχής όπου τόσο τα υδραυλικά όσο και τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής έχρηζαν άμεσης ανακαίνισης.

 

Επισημαίνεται πως συνολικά για το 2018 ο Δήμος Μυκόνου σε συνεννόηση με τη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας χρηματοδότησε ανάγκες του Κέντρου Υγείας με το συνολικό ποσό των 68.459,59€, πέρα των επιχορηγήσεων που αφορούν στο βοήθημα προς τους γιατρούς.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά:

«Στηρίζουμε σταθερά την αναβάθμιση του τομέα της Υγείας για τους κατοίκους του νησιού μας!

Είμαστε εδώ ως Δημοτική Αρχή και ενισχύσαμε στην πράξη το Κέντρο Υγείας !

Ολοκληρώσαμε με δημοτικούς πόρους και σε εύλογο χρονικό διάστημα όλες τις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας στους κατοίκους της Μυκόνου, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, κατάλληλες κτιριακές συνθήκες και υποδομές και λειτουργική ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων.»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ