Όμορφο βίντεο που παρουσιάζει τις γεωλογικές αλλαγές της Σαντορίνης στο πέρασμα του χρόνου.