Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω», μιας κοινής προσπάθειας της P&G και
της ΑΒ Βασιλόπουλος για καθαρότερες ελληνικές θάλασσες και ακτές, η
περιβαλλοντική οργάνωση iSea την Τρίτη στις 18 Οκτωβρίου θα επισκεφθεί την
Σαντορίνη όπου θα πραγματοποιήσει μια δράση παράκτιου καθαρισμού.
Συγκεκριμένα, σας περιμένουμε 18 Οκτωβρίου 2022 για την υλοποίηση παράκτιου
καθαρισμού στην παραλία Βλυχάδα 10:00-12:00 (36.339925, 25.431158)
Μέσω του προγράμματος «Προσφέρω» που υλοποιείται από τον Μάϊο του 2018, έχουν
ολοκληρωθεί περισσότερες από 200 δράσεις καθαρισμών που σκοπό έχουν τόσο την
απομάκρυνση σημαντικής ποσότητας υδάτινων απορριμμάτων από τις ακτές και τους
βυθούς της χώρας, όσο και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά
με το ζήτημα των απορριμμάτων και τις ορθές πρακτικές αντιμετώπισής του.
Συγκεκριμένα, 96 δράσεις παράκτιων καθαρισμών έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη
χώρα με την παράλληλη εκπαίδευση των πολιτών για τις επιπτώσεις των υδάτινων
απορριμμάτων και τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων μέσα από την καταγραφή
τους.
Παράλληλα, από το 2020 το πρόγραμμα εστίασε σε υποβρύχιους καθαρισμούς στο
Βόρειο Αιγαίο, τον Βόλο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Πελοπόννησο,
έχοντας ολοκληρώσει 114 δράσεις.
Από την αρχή του προγράμματος και με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.500
εθελοντών και 60 δυτών έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 77 τόνοι
απορριμμάτων σε συνεργασία με καταδυτικά κέντρα και τοπικούς φορείς. Σε όλες τις
δράσεις , θα είναι παρόντες εκπρόσωποι της iSea για τον συντονισμό τους και για την
ενημέρωση των εθελοντών ως προς την διαδικασία διεξαγωγής των καθαρισμών.
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε όλους να παρευρεθείτε στις δράσεις,
φροντίζοντας τον τόπο σας και αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.