Παράταση δόθηκε στη δράση “Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μονίμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας” (ΦΕΚ Β/3532/2017), από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) μέχρι και την Παρασκευή 21/09/2018. Επισημαίνεται ότι η ως άνω παράταση αφορά τόσο στους μόνιμους κατοίκους των νησιών που συμμετέχουν στη δράση όσο και στους  δημόσιους υπαλλήλους του εν γένει δημόσιου τομέα καθώς και στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και τον σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά.

Για την περιοχή μας δικαιούχοι της δράσης είναι οι κάτοικοι της Θηρασιάς.

Αναφορικά με την ενημέρωση των δικαιούχων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων καθώς και για την εξυπηρέτηση τους από αυτούς ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Cosmote:
Ιστοσελίδα: https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/internet_apomakrismenwn_nhsiwn.html
Δια ζώσης ή τηλεφωνικά στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Cosmote που συμμετέχουν στη δράση.
Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Cosmote: 13888.

Β) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Vodafone:
Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Vodafone: 13830
Δια ζώσης ή τηλεφωνικά στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Vodafone που συμμετέχουν στη δράση.

Γ) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος FORTHNET (NOVA):
Ιστοσελίδα: http://www.nova.gr/gr/upiresies-gia-to-spiti/sat/epidotoumenes-ipiresies-sat/
Δια ζώσης ή τηλεφωνικά στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Forthnet (Νova) που συμμετέχουν στη δράση
Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Forthnet (Νova): 13831.

Δ) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Wind:
Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Wind: 1260
Τηλεφωνικά στα καταστήματα Wind που συμμετέχουν στη δράση
Ιστοσελίδα https://www.wind.gr/gr/wind/upiresies/statheri-internet/islands-offer/.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία ή ζήτημα προκύψει αναφορικά με τη δράση μπορείτε να απευθύνεστε στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) αποστολή e – mail στο gge@yme.gov.gr β) τηλεφωνικά στο 2106508071 (υπεύθυνος δράσης κ. Κουτσούκης Πραξιτέλης – Χρήστος) και ώρες 11:00 – 15:00 καθημερινά. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις των εκ παραδρομής χρεώσεων των δικαιούχων πολιτών. Εάν γνωρίζετε ότι έχουν προκύψει τέτοιες περιπτώσεις παρακαλούμε να προωθείτε άμεσα στην ΓΓΤΤ τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης) των δικαιούχων, προκειμένου να μεσολαβούμε για την άμεση επίλυσή τους.