Τρίτη χρόνια που ο Δήμος πληρώνει μεγάλο ακίνητο το οποίο μάλιστα εφάπτεται του περιφερειακού απέναντι από το Γενικό Λύκειο.
ένας χώρος που θα μπορούσε να δώσει λύσεις και να ανάσες στην πρωτεύουσα του νησιού.
Στο παρελθόν υπήρξε η δέσμευση ότι ο χώρος θα αξιοποιηθεί γιατί τον πληρώνουν οι Δημότες τρία χρόνια , ωστόσο μέχρι τώρα καμιά απολύτως
εργασία δεν έχει γίνει.
Ελπίζουμε πως με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου θα αρχίσει να διαμορφώνεται, όπως ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται
και ο διπλανός χώρος γιαπί, με τις σχολικές αίθουσες του ΓΕΛ.