ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής Νοέμβριου 2020 , οξύτητας 0.3 γραμμές.
Χημική ανάλυση για οξύτητα, συντελεστής απορρόφησης Κ270-Κ232-ΔΚ, υπεροξείδια και ολικές φαινόλες!
Τιμή συζητήσιμη κατόπιν παραγγελίας. Πληροφορίες κος Δημήτρης (παραγωγός).
κιν 6977269622