ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ    ΜΑΡΤΙΟΣ    2019
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1η Επίσκεψη 2η Επίσκεψη Ιατροί
1.    ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 13/03/19 = Κα ΚωταϊδουΕλενα
2.    ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ 12/03/19 26/03/19 Κα ΚωταϊδουΕλενα
3.    ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ/ΕΞΩ  ΓΩΝΙΑ 14/03/19 = Κ. Παπαγιώργος Τάσος
4.    ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ 13/03/19 27/03/19 Κα. ΑδάμηΑρτεμις
5.    ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ 08/03/19 19/03/19 Κα ΚωταϊδουΕλενα
6.    ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 15/03/19 = Κ. Παπαγιώργος Τάσος
7.    ΜΕΣΣΑΡΙΑ 08/03/19 21/03/19 Κ. Παπαγιώργος Τάσος
8.    ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ 13/03/19 27/03/19 Α)ΠαπαγιώργοςΒ)Κ.Τσαγκαράκη