Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση των νησιωτών μας, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Αλέξης Χαρίτσης στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, ενέκρινε τη χρηματοδότηση έργων για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ύψους 10.905.023,95 €.
Μεταξύ των δήμων της χώρας στο Ν. Κυκλάδων για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων είναι:
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)
Άνδρου
Κυκλάδων
44.000,00
Για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών είναι:
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)
Αμοργού
Κυκλάδων
202.000,00
Θήρας
810.000,00
Μήλου
207.445,80
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
200.000,00
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.–
Νίκος Μανιός
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ
Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
Πρόεδρος Υποεπιτροπής για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών
Μέλος Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών