Το  πρόγραμμα  «Υγεία  για  Όλους» θα  πραγματοποιήσει  Ολοκληρωμένη  Ιατρική Παρέμβαση στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου – Κοινωνικό Φαρμακείο και Κέντρο Κοινότητας,  την  2η   Υ.ΠΕ. και το  Γ.Ν./K.Y.  Νάξου στις 28.3.2018 -1.4.2018. Η παρέμβαση θα απευθύνεται σε ομάδες πληθυσμού σε απομακρυσμένες περιοχές και θα λάβει χώρα στα ορεινά χωριά της Νάξου: Aπείρανθο, Κορωνίδα, Κόρωνo και Φιλώτι και στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων: Δονούσα, Ηρακλειά, Kουφονήσια και Σχοινούσα.
Περιλαμβάνει:
  • Γυναικολογική  εξέταση:  Λήψη  κολπικού  επιχρίσματος  pap  test,  κατά  «Γ. Παπανικολάου»  –  Διακολπικός  υπέρηχος,  με  την  Επιστημονική  ευθύνη  του  Ε. Δεληγεώρογλου καθηγητή Μ/Γ, Δ/ντή της Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής του Π.Ν. ΕΚΠΑ «Αρεταίειο»   και της   Σ. Καλανταρίδου, καθηγήτριας   Μ/Γ   Β΄ Μαιευτική Γυναικολογική  κλινική του   Π.Ν. ΕΚΠΑ «Αρεταίειο». Συμμετέχουν: Ν. Βιτωράτος, καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Ε. Αναφορίδου, Επικουρικός Ιατρός Μαιευτικής- Γυναικολογίας στο Κ.Υ./Γ.Ν. Νάξου και Π. Φλωρίνη Μαία στο Κ.Υ./Γ.Ν. Νάξου
  • Καρδιολογικός  Έλεγχος  –  screening  με τη  χρήση  φορητού  Καρδιογράφου Υπερηχογράφου: με την Επιστημονική ευθύνη του Καρδιολογικού τμήματος  του Γ. Ν.Α. «Ιπποκράτειον»  και της Ελληνικής  Καρδιολογικής Εταιρείας. Συμμετέχουν: επικεφαλής Ι. Βλασερός,  Δ/ντής  καρδιολογίας ΕΣΥ και Γ. Παπάζογλου, Επίκουρος Ιατρός Καρδιολόγος στο Κ.Υ./Γ.Ν. Νάξου και Επιμελήτρια Β’
  • Ενδοκρινολογικός έλεγχος: screening με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου, Έλεγχος     γλυκωζυλιωμένης – Σακχάρου Συμμετέχει: Ό. Δεβετζή, Ενδοκρινολόγος
Επίσης θα συμμετέχουν οι υπάλληλοι των Κοινωνικών Δομών του Δήμου (Κοινωνικό Φαρμακείο και Κέντρο Κοινότητας), νοσηλευτικό προσωπικό από το εκάστοτε Αγροτικό Ιατρείο και από το Νοσοκομείο Νάξου και προσωπικό από  το Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Κέντρο Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων).
Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας 22853 60174 και 22850 24844, καθώς και στο Κοινωνικό Φαρμακείο στο τηλέφωνο 22850 26543.