ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ    2019
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1η Επίσκεψη 2η Επίσκεψη Ιατροί
1.    ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 20/06/19 = Κ. Κωταίδου Έλενα
2.    ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ 12/06/19 26/06/19 Κ. Γιαννίκος Γεώργιος
3.    ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ/ΕΞΩ  ΓΩΝΙΑ 27/06/19 = Κ. Γιαννίκος Γεώργιος
4.    ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ 06/06/19 19/06/19 Κ. Αδάμη Άρτεμις
5.    ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ 12/06/19 27/06/19 Κ. Κωταίδου Έλενα
6.    ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 14/06/19 = Κ. Παπαγιώργος Τάσος
7.    ΜΕΣΣΑΡΙΑ 13/06/19 25/06/19 Κ. Κωταίδου Έλενα
8.    ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ 11/06/19 24/06/19 Κ. Γιαννίκος Γεώργιος