Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»
Ξεκίνησε την 01/08/2018 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και την 20/8/2018 στις 12 το μεσημέρι.

Για το Δήμο Θήρας έχουν προκηρυχθεί 40 θέσεις με τις παρακάτω ειδικότητες:

ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ)
3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΤΕ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΠΕ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο ακόλουθο link:
http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-demous-periphereies-kai-kentra-koinonikes-pronoias-gia-30-333-theseis-plerous-apascholeses