Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2022 του ΟΑΕΔ η οποία αφορά σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 18/2/2022 και ώρα 16:00 έως και Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 11:00.

 

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

 

Για τον Δήμο Θήρας έχουν εγκριθεί οι θέσεις του συνημμένου πίνακα, 

 

 Φορέας Επίβλεψης Υπηρεσία Τοποθέτησης Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1