Ο Δήμος Θήρας υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για την «Προκήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες Δήμου Θήρας», είναι η 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

Ακολουθεί αναλυτικός Πίνακας με θέση και αριθμό ακινήτων ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα:

1) Δημοτική Κοινότητα Οίας:

α) Στη περιοχή Φοινικιά (απέναντι οικίας  κας Κίτσου Σοφίας)

β) Στη θέση Θόλο

γ) Τέσσερα (4) ακόμα οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή του χωριού

 

2) Δημοτική Κοινότητα Φηρών: 

α)  Στη θέση δίπλα από το Μίνι Μάρκετ Στέλιου Δρακουτού

β)  Στη θέση απέναντι από το ξενοδοχείο Θηρασία

γ)  Στη θέση απέναντι από την Ολυμπιακή

δ)  Στη θέση απέναντι από το ξενοδοχείο Δαίδαλος

 

3) Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου:                                       

α) Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Εμπορείου τέσσερα (4) οικόπεδα.

β) Στον οικισμό της Περίσσας έως  Περίβολο και Άγιο Γεώργιο έξι (6) οικόπεδα.

 

4) Τοπική  Κοινότητα  Μεγαλοχωρίου:

α) Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού ένα (1).

β) Στον επαρχιακό δρόμο (ιδιοκτησία Πτωχοκομείου Θήρας) ένα (1) .

γ) Στην περιοχή Αγίας Φωτεινής ένα (1) .

 

5) Τοπική Κοινότητα Ακρωτηρίου:

α) Πλησίον κεντρικής πλατείας Ακρωτηρίου ένα(1).

β) Πλησίον  του αρχαιολογικού χώρου ένα (1).

γ) Στην περιοχή Φάρου Ακρωτηρίου ένα (1).

 

6) Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς:

α)  Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Δ.Κ. πέντε (5).

 

7) Τοπική Κοινότητα Πύργου:

α)  Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. τρία (3) οικόπεδα.

 

8) Τοπική Κοινότητα Βουρβούλου:

α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. τρία (3) .

 

9) Δημοτική Κοινότητα   Καρτεράδου:

α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Δ.Κ. τέσσερα (4)

 

10) Τοπική  Κοινότητα Βόθωνα:

α)  Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ.  τρία (3).

 

11) Τοπική Κοινότητα Ημεροβιγλίου:

α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. τρία(3).

 

12) Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς:

α) Στη θέση πίσω από ξενοδοχείο «ΖΟΡΜΠΑ» ένα(1).

β) Στη θέση απέναντι από την προτομή του «ΝΟΜΙΚΟΥ» ένα(1).

πλησίον της κεντρικής διασταύρωσης του χωριού .

 

13) Τοπική Κοινότητα Έξω Γωνιάς:

α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. δύο (2).

Πληροφορίες για την προκηρυσσόμενη δημοπρασία και αντίγραφά της παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής  τηλ.22863-60192 -60194.

 

Από τον Δήμο Θήρας