Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Στο Δήμο Θήρας προκηρύχθηκαν τρεις (3) θέσεις, (1)ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Οι αιτήσεις υποβολής συμμετοχής στο ΑΣΕΠ γίνονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ενώ η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και λήγει την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018  και ώρα 14:00.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο ακόλουθο link: https://www.thira.gov.gr/egovernment/anakinoseis/prokirixitrion(3)theseonasepstodimothiras-40000417.html.

Ο Δήμος Θήρας  από τον Ιανουάριο του  2016 είχε ζητήσει την στελέχωση των υπηρεσιών του με 19 θέσεις τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/26-1-2016 Εγκύκλιο «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού για το έτος 2016» του ΥΠΕΣΔΑ.

Ο Δήμος Θήρας με έγγραφά του συνεχίζει να αιτείται αύξηση των θέσεων τακτικού προσωπικού καθώς ο προκηρυχθείς αριθμός θέσεων (3 θέσεις) δεν ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες του Δήμου.