Ο Δήμος Μυκόνου καλεί ιδιοκτήτες και διαχειριστές διαθέσιμων ακινήτων, στη
νήσο Μύκονο, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ενδεχόμενη σύναψη
μισθωτικής σχέσης με τον Δήμο Μυκόνου.
Ο Δήμος Μυκόνου αναζητεί να μισθώσει επιπλέον κατοικίες, ξενοδοχεία ή
συγκροτήματα κατοικιών, προκειμένου να φιλοξενήσει για τη φετινή και τις
επόμενες χρονιές εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία,
Λιμενικό & Πυροσβεστικό Σώμα), αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό, όπως και Δημοτικούς υπαλλήλους. Η κίνηση αυτή
στοχεύει στο γενικότερο όφελος της κοινωνίας μας.
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου, και η
επιλογή θα γίνει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ανεύρεση στέγης είναι
εξόχως σημαντική για το νησί μας, καθώς σε άλλη περίπτωση, οι κομβικές
υπηρεσίες του νησιού, θα παραμείνουν υποστελεχωμένες ή ακόμα και κενές.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι, όπως
επικοινωνήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 22893-60113 του
γραφείου Δημάρχου (αρμόδια υπάλληλος: Ιωαννίδου Έλενα), ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση lease@mykonos.gr
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ