Την  Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 10:00΄ π.μ.,  θα πραγματοποιηθεί  ειδική  διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Ο Προεδρεύων  Δημοτικός Σύμβουλος

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ :

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ Ή
  • ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΓΙΑ COVID-19 (PCR  ή rapid test). (Αρ. Εγκυκλίου 933, Α.Π. 96605/29-12-2021, ΑΔΑ :9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ).