Η Ένωση Θηραϊκών Προϊόντων, μαζί με το σύνολο των ιδιωτικών οινοποιείων της Σαντορίνης, προσκαλούν όλους τους αμπελουργούς του νησιού, το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, σε μια ανοικτή συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αμπελοκαλλιέργεια στην Σαντορίνη.

Ειδικοί επιστήμονες θα αναλύσουν τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα και θα προτείνουν λύσεις.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο του οινοποιείου της Ένωσης στον Πύργο και θα ξεκινήσει στις 11:00 ακριβώς.

Η μαζική συμμετοχή των αμπελουργών σε αυτή την συνάντηση εκτιμούμε ότι είναι σημαντικότατη για το μέλλον του αμπελώνα της Σαντορίνης.