Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Θήρας προσκαλεί όλους τους γονείς του νησιού την Πέμπτη
30/03/2023 και ώρα 19:00 στο Μπελώνειο Πολιτιστικό Κέντρο σε ανοιχτή σύσκεψη που
διοργανώνει με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ».
Κεντρικές θεματικές ενότητες εκδήλωσης:
• Επεξεργασία και κατάθεση λύσεων για την συνολική κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στα σχολικά συγκροτήματα, στους χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης
των παιδιών μας, εξαιτίας των υποστελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, της
έλλειψης σοβαρής χρηματοδότησης και της εμφανούς εγκατάλειψης των υποδομών.
• Ανάλυση του επίκαιρου φαινομένου «εμφάνισης βίας στις σχολικές κοινότητες» που
βρίσκεται σε ιδιαίτερη έξαρση καθώς και των τρόπων αντιμετώπισής του.
• Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων και των κηδεμόνων
καθώς και των συλλογικών οργάνων τους.
• Συζήτηση και προγραμματισμός δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης των
παιδιών του Δήμου μας
• Κατάθεση οποιουδήποτε προβληματισμού μας σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων και της αμφίδρομης σχέσης και συνεργασίας των εκπαιδευτικών με
τους γονείς
Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.
Όλοι μαζί οργανώνουμε τη δράση μας για τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Θήρας
ΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΜΕΙΑΣ
ΚΟΚΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ