Ο Δήμος Θήρας απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας όλων των κατηγοριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θήρας, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου 2018.

Συγκεκριμένα : απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων για έξι (6) μήνες από Μάιο έως Οκτώβριο και τριών (3) υπαλλήλων για τρεις (3) μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την απόσπασή τους στο Δήμο Θήρας, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Φηρά, 84700 Θήρα, επισυνάπτοντας :

 

 

  1. Σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.
  2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
  3. Βιογραφικό σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την  Παρασκευή 20-4-2018.