Σήμερα 15/01/2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Θήρας (www.santorini-hospital.gr)  και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για πρόσληψη στην ΑΕΜΥ ΑΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη, για την κάλυψη Διευθυντικών θέσεων των Ιατρικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και πιο συγκεκριμένα των θέσεων των Διευθυντών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και των Τ.Ε.Π. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 15/01/2019 έως 08/02/2019, ώρα 14:00.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας