Αγαπητέ καταναλωτή,

Στο υπ’ αρ. πρωτ. T8394/29.06.2018 έγγραφο της υπηρεσίας ΕΦΕΤ ,

Στο οποίο αναφέρεται ότι το προϊόν SHAN SHI  και συγκεκριμένα το «teriyaki sauce »ενδέχεται να περιέχει ξένο σώμα (θραύσματα γυαλιού), στη συσκευασία 150 ml. Με ημερομηνία λήξης  10.07.2019.

Επίσης, το εργοστάσιο μας ενημέρωσε και για  τα παρακάτω προϊόντα που πιθανόν να περιέχουν ξένο σώμα.
SHAN soy sauce 150ml -Με ημερομηνία λήξης 07.06.2019
SHAN fish sauce 150ml -Με ημερομηνία λήξης 16.06.2019
SHAN soy sauce sweet 150ml -Με ημερομηνία λήξης 11.06.2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προχωρήσει στην έγκαιρη απόσυρση των προϊόντων.

Ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Με εκτίμηση,

Shan Shi Factory
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ1