Αρκετές επιχειρήσεις από τις Κυκλάδες έχουν λάβει επιστολές για να εγγραφούν δήθεν σε κάποιο ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων, με μια «υποχρεωτική» προτροπή, έναντι αρκετά υψηλού τιμήματος. Σε όλες τις επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, δώσαμε την οδηγία να αγνοήσουν την επιστολή, όμως δεν γνωρίζουμε αν κάποιοι έχουν ήδη πέσει θύματα αυτής της παραπλάνησης.  Επίσης, το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του, έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη, σύμφωνα με το οποίο, εταιρεία με την επωνυμία EU Business Register, χρησιμοποιεί αυτόν τον τίτλο για να δημιουργήσει σύγχυση με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων ( European Business Register http://www.ebr.org/ ).   Η εταιρεία (EU Business Register) αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και επιστολές σε εταιρίες με σκοπό την δήθεν δωρεάν εγγραφή τους σε ένα μητρώο επιχειρήσεων. Ωστόσο, στο έντυπο που αποστέλλεται στις εταιρίες προς συμπλήρωση, αναφέρεται ότι πρόκειται για τριετή συνδρομή, με ετήσιο τέλος 995 ευρώ και αυτόματη ανανέωση εάν ο συνδρομητής δεν ακυρώσει εγκαίρως τη συνδρομή.  Προσοχή: είναι πιθανόν, εκτός της εταιρείας αυτής, να υπάρχουν και άλλες με παρόμοιες επωνυμίες, οι οποίες να αποστέλλουν τέτοιου είδους παραπλανητικές επιστολές. Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει επιχειρήσεις που έχουν έλθει σε επαφή μαζί μας, καλό θα ήταν να μην λαμβάνετε υπόψη σας τέτοιου είδους επιστολές και να μην απαντάτε σε αυτές.  Παραθέτουμε ως έχει, τη δημοσίευσή μας με το έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας:  https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1786&articleid=45109