Μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη Σαντορίνη για την ύδρευση των οικισμών του νησιού, έχει οδηγήσει στην υλοποίηση πολλών και σημαντικών έργων ύδρευσης.
Αυτο τον αγώνα του Δήμου Θήρας και της ΔΕΥΑ Θήρας, που θα θέλαμε να τον βλέπαμε να δίνεται με το ίδιο πάθος και σε άλλα νησιά, τον στηρίζουμε έμπρακτα.
Το έργο της ύδρευσης του Εμπορείου Θήρας, που χρηματοδοτείται απο τους Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας μας του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρειάστηκε αύξηση προϋπολογισμού για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που ανέκυψαν και να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Είμαστε δίπλα σε κάθε ευγενή αγώνα για την ανύψωση των νησιών μας ✌️
Γ.Χατζημάρκος
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΗΣΙ ΝΗΣΙ+ΕΡΓΟ Υδρευση Εμπορείου Θήρας 1 S Αύξηση Προυπολογισμού 3.619.330,71€"