Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πτωχοκομείου Θήρας ανακοινώνει ότι από 04/03/2021 έως και 04/05/2021 θα δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναφερόμενα στην με αριθμό πράξη 356/12-08-20, και την κατ’ αρχήν έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ41ΛΟΡ1Ι-7ΥΕ) για την ΕΚΠΟΙΗΣΗ ενός οικοπέδου εμβαδού 166,13 τ.μ., με τα των εντός αυτού κτισμάτων ήτοι ισόγεια κατοικία εμβαδού 30,21 τ.μ. και υπόσκαφο κτίσμα – κατοικία εμβαδού 43,80 τ.μ.( Α.Τ.Α. . 01041983562) στον Καρτεράδο Δήμου Θήρας, ιδιοκτησίας του Πτωχοκομείου Θήρας.

Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 137.000,00 ευρώ.

Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο του Ιδρύματος στην Έξω Γωνιά Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Τους όρους της ανακοίνωσης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο του Ιδρύματος : 2286031098 ή στο email : ptthiras@gmail.com.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πτωχοκομείου Θήρας ανακοινώνει ότι από 18/01/2021 έως και 18/03/2021 θα δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναφερόμενα στην με αριθμό πράξη 356/12-08-20, και την κατ’ αρχήν έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:6Ψ0ΛΟΡ1Ι-ΦΙΠ) για την ΕΚΠΟΙΗΣΗ ενός οικοπέδου εμβαδού 96,43 τ.μ., με τα των εντός αυτού κτισμάτων ήτοι ισόγειο κτίσμα εμβαδού 65,57 τ.μ. και υδατοδεξαμενής εμβαδού 13,97 τ.μ.( Α.Τ.Α. 01041983458, ΚΑΕΚ: 29098501016) στον οικισμό Αθηνιού Δ.Δ. Πύργου Δήμου Θήρας, συνιδιοκτησίας κατά 4/5 του Πτωχοκομείου Θήρας.

Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς και για τα 5/5, ορίζεται το ποσό των 167.000,00 ευρώ.

Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο του Ιδρύματος στην Έξω Γωνιά Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Τους όρους της ανακοίνωσης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο του Ιδρύματος : 2286031098 ή στο email : ptthiras@gmail.com.

Για το Δ.Σ. Πτωχοκομείου

Ο Διευθυντής

Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρος