Με χρήματα του Ιδρύματος Λούλας & Ευαγγέλου Νομικού και μετά από την ομόφωνη απόφαση των Προέδρων που συμμετέχουν
στο Διοικητικό Συμβούλιο, χρηματοδοτήθηκε με 25.000 ευρώ το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ).
επισυνάπτουμε την απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος.