Σύμφωνα με άρθρα 21 και 22 του καταστατικού του Συλλόγου μας, καλούνται όλα τα μέλη μας σε ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 , στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων με θέμα: Την παροχή οδηγιών (υποχρεώσεων- δικαιωμάτων) για την περίοδο της περιόδου που διαρκούν οι λίμνες, μόνο στη Σαντορίνη.
Ο Πρόεδρος