Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Μονόλιθος-Αβίς και συγκεκριμένα στο ύψος του Βιολογικού Καμαρίου λόγω απαραίτητων εργασιών, στα πλαίσια νέας σύνδεσης στο δίκτυο Αποχέτευσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται ανά ρεύμα και ανά διαστήματα και θα ρυθμίζεται από το προσωπικό της Επιχείρησης.

Παρακαλούνται, ωστόσο, οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και να τηρούν την προειδοποιητική σήμανση.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ώς και την Κυριακή 16 Ιανουαρίου από τις 8:00π.μ ως και τις 16:00μ.μ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.