Υπεγράφη η Σύμβαση προμήθειας της νέας μονάδας αφαλάτωση του Έξω Γιαλού Φηρών δυναμικότητας 2.000 κυβικών ημερησίως κόστους 1.196.600,00 ευρώ χρηματοδοτούμενη από το επιχειρησιακό προγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου … και συνεχίζουμε !!!