Στα πλαίσια της πρόληψης και με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή πιθανής εμφάνισης και εξάπλωσης οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου, ο Δήμος Θήρας προχωρεί στη γενική απολύμανση όλων των σχολικών κτιρίων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Δήμος κάνει απολύτως ξεκάθαρο ότι η προληπτική απολύμανση των σχολικών χώρων εντάσσεται στη λογική του «καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις» και ότι ουδεμία ανησυχία δικαιολογείται από τους συμπολίτες μας.

Οι εργασίες απολύμανσης θα εκτελεστούν για μεν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Κυριακή 1 Μαρτίου και την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου και για αυτά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη  3 Μαρτίου οπότε δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΘΗΡΑΣ