Στις 23 Μαρτίου 2020, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εγκρίθηκε η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε με ταχείες διαδικασίες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ταχείας εξάπλωσης του κορωνοϊού και της ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Η υλοποίησή της αναμένεται τις επόμενες ημέρες με την αποστολή από την 2η ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια, στην οποία ανήκει το Γ.Ν. Θήρας), των αποφάσεων διορισμού του προσωπικού.

Πρόκειται για εργαζόμενους που θα ενταχθούν άμεσα στο Γ.Ν. Θήρας, διότι από τους πίνακες φαίνεται η εντοπιότητά τους και η κατοικία τους στην Σαντορίνη.

Ο Δήμος Θήρας θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας, με στόχο την ασφάλεια της υγείας των πολιτών.

Συνημμένη στο παρόν η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΕΜΥ

 

Για τον Δήμο Θήρας

H αρμόδια Αντιδήμαρχος

Σοφία Κίτσου