Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει ότι όλα τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούμε κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού (γάντια, μάσκες, μαντήλια απολύμανσης, κλπ) ΔΕΝ ανακυκλώνονται. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες, μετά την χρήση τους, να τα τοποθετούν στις σακούλες των σύμμεικτων απορριμμάτων και ακολούθως να πετούν τις σακούλες αυτές, αφού τις κλείσουν καλά, εντός των κάδων των σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινων κάδων).

Στον μπλε κάδο πρέπει να εναποτίθενται ΜΟΝΟ τα ανακυκλώσιμα υλικά.

 

Για τον Δήμο Θήρας,

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Σπύρος Δρόσος