Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο και τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έπαρχο Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, κ. Γιάννη Μαργαρίτη, υποδέχθηκε η διοίκηση της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε. την Τρίτη του Πάσχα (10/4/2018), στα γραφεία της εταιρείας.

Λόγω κωλύματος του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., Δημήτρη Καπούνη, τη διοίκηση της εταιρείας εκπροσώπησαν οι Σταμάτης Σέργης (Α’ Αντιπρόεδρος), Ιάκωβος Βαλέρης (Β’ Αντιπρόεδρος), Νικηφόρος Χωριανόπουλος (Γραμματέας), Ιάκωβος Ζαχαράτος (Ταμίας) και Μιχάλης Βερνίκος (Γενικός Διευθυντής).

Οι εκπροσωπήσαντες τη διοίκηση της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε. και οι κ.κ. Χατζημάρκος και Μαργαρίτης συζήτησαν για την επικείμενη συμμετοχή της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε. στη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», σκοπός της οποίας είναι η συνένωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων καθώς και η προβολή και προώθηση αυτών.

Ακόμη, συζητήθηκαν το πρόβλημα της λειψυδρίας της Νάξου, το οποίο απασχολεί τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού, το ζήτημα της έκδοσης αδειών σταυλικών εγκαταστάσεων και η κατασκευή μονάδας βιοαερίου από την Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., ενώ οι εκπρόσωποι της διοίκησης της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε. ζήτησαν από τους κ.κ. Χατζημάρκο και Μαργαρίτη να διεξάγονται από τους αρμόδιους αυστηρότεροι έλεγχοι σε προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).

Από την πλευρά τους, οι κ.κ. Χατζημάρκος και Μαργαρίτης άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των εκπροσώπων της διοίκησης της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., εξέφρασαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για τα θέματα που συζητήθηκαν και δεσμεύθηκαν να προβούν σε δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία επισημάνθηκαν.

Τέλος, οι εκπροσωπήσαντες την Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε. δεσμεύθηκαν ότι έως το τέλος του μήνα Απριλίου θα καταθέσουν υπόμνημα όπου θα αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Νάξου, το οποίο οι κ.κ. Χατζημάρκος και Μαργαρίτης θα διαβιβάσουν στους αρμόδιους υπουργούς.