Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με τίτλο “Οι Δήμοι μοχλός ανάπτυξης και προόδου των νησιών μας” θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2018.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΔ 19-20_11_2018