Έτοιμοι να ξεσηκωθούν δηλώνουν οι ψαράδες της Σαντορίνης, μετά την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
να αναθέσει την διαχείριση του Αλιευτικού καταφυγίου σε ιδιώτη.
Η   προκήρυξη για την ανάθεση περιγράφεται παρακάτω:

Αντικείμενο των εργασιών

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζεται το αλιευτικό

καταφύγιο Βλυχάδας, και η έδρα του Δ.Λ.Τ. Θήρας και ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις κάτωθι εργασίες:

• Τήρηση των χώρων πρόσδεσης σκαφών, Αλιευτικών, Ημερήσιων εκδρομών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

• Διευθέτηση πρόσδεση διερχόμενων τουριστικών ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών.

• Διαχείριση υποδομών και διανομή δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος στα σκάφη.

• Μηνιαία καταγραφή κατανάλωσης και απόδοση πίνακα στο Δ.Λ.Τ. Θήρας. Παρακολούθηση δεξαμενών ύδρευσης εξυπηρέτησης Λιμενικών Ζωνών.

 

 

• Είσπραξη χρημάτων, τελών πρόσδεσης, επιβατών ημερήσιων εκδρομών, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων σύμφωνα με την υπόδειξη της Οικονομικής υπηρεσίας και του Φοροτεχνικού, τήρηση Οικονομικών καταστάσεων, απόδοση στο Δ.Λ.Τ. Θήρας σε εβδομαδιαία βάση.

• Κατάθεση εισπραχθέντων χρημάτων σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα των εισπραχθέντων ποσών στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Δ.Λ.Τ. Θήρας, προσκόμιση των παραστατικών τραπέζης και των οικονομικών καταστάσεων στην Οικονομική Υπηρεσία.

• Απόδοση Λογαριασμού κίνησης λιμένος σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. (Έντυπα και Ηλεκτρονικά).

• Τήρηση βιβλίου κίνησης διερχόμενων τουριστικών σκαφών. (Έντυπα η Ηλεκτρονικά).

• Τήρηση βιβλίου ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών από τις υποδομές του Δ.Λ.Τ. Θήρας. (Έντυπα η Ηλεκτρονικά).

• Τήρηση πίνακα χρήσιμων τηλεφώνων στο γραφείο και εμφανή σημεία του λιμένος της Βλυχάδας.

• Διαχείριση και ρύθμιση χώρων στάθμευσης.

• Διαχείριση λοιπών εσόδων Λιμενικού Ταμείου στη Λιμενική Ζώνη, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

• Ο ανάδοχος θα παίρνει γραπτές εντολές από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας και υποχρεούται να ενεργεί άμεσα για την υλοποίηση των εργασιών.

Προϋπολογισμός και διάρκεια της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 119.000 ευρώ  και η διάρκεια της ορίζεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης” .