Προς:

Το Αρχηγείο της Ελληνικης Αστυνομίας

Γραφείο Κυρίου Αρχηγού

Π. Κανελλοπούλου 4

10177-Αθήνα

Κοινοποιείται:

  1. Κυριο Δήμαρχο Θήρας.
  2. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να συγχαρούμε και ευχαριστήσουμε τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία εργάσθηκαν με μεθοδικότητα και εξιχνίασαν σε συντομότατο χρονικό διάστημα την πρόσφατη υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Όια Σαντορίνης, εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη για να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η επιτυχία τους αυτή, μαζί με άλλες, ενισχύουν το αίσθημα αφαλείας μας και δημιουργούν επίσης και το περιβάλλον για αναπτυξιακή και επενδυτική δραστηριότητα.

Το αίσθημά μας αυτό, είναι αυτονόητο οτι θα τονωθεί περισσότερο και με την αναμενόμενη λειτουργία της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης στη Θήρα, σύμφωνα και με το πρόσφατα εκδοθέν σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.-

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Νομικός