Πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2018 η πρώτη συνεδρίαση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Θήρας όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την κάτωθι σύνθεση:

Πρόεδρος                    Δαρζέντας Ματθαίος
Α’ Αντιπρόεδρος         Ζαμπέλη Μαρία
Β’ Αντιπρόεδρος         Γιαννής Θωμάς
Γραμματέας                Τσακαλίδης Χρυσόστομος
Ταμίας                          Καρράς Παρασκευάς
Μέλος                           Βάλβης Κωνσταντίνος
Μέλος                           Βασσάλος Παναγιώτης
Μέλος                           Μακρής Νικοκλής-Θεόδωρος
Μέλος                           Τσιργέλης Παναγιώτης
Μέλος                           Χάλαρη Ειρήνη

Πρώτο θέμα συζήτησης αποτέλεσε το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ΔΗΜ.Τ.Ο. Θήρας με στελέχη – μέλη που δεν συμμετείχαν στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, αλλά έχουν την επιθυμία και την όρεξη να συμβάλλουν αποτελεσματικά για το καλύτερο μέλλον της τοπικής κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο. Θήρας
της Νέας Δημοκρατίας

Δαρζέντας Ματθαίος