Συγκροτήθηκε σε σώμα η Συντονιστική Γραμματεία της Τοπικής Οργάνωσης
του Κινήματος Αλλαγής  πού προέκυψε από τις πρόσφατες
ενδοπαραταξιακές εκλογές  του Κινήματος στη Νάξο.
Μετά από ομόφωνη  απόφαση των μελών της
η σύνθεση της Γραμματείας διαμορφώθηκε ως εξής:
Γραμματέας :Χρήστος Μπούσιος
Αναπλ.Γραμματέας:Mανώλης Βάβουλας
Μέλη Στέλιος   Γιαμπουράς:Υπεύθυνος Μαζικών χώρων – Αγροτικού
Σταμάτης Καπίρης :Υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης,
Μαρία – Σοφία Μελισσουργού:Υπεύθυνος Δικτύων
Μαρία Νεστοριάδου: Υπεύθυνος Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Δικτύου Καταναλωτών
Αντώνης  Σοφικίτης: Υπεύθυνος Οργανωτικού – Κινητοποιήσεων

Υπεύθυνος Οργανωτικού – Κινητοποιήσεων, 8

Υπεύθυνος Δικτύων,
Υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης,
Υπεύθυνος Μαζικών χώρων – Αγροτικού