Αγαπημένοι φίλοι και μέλη του Συλλόγου Κρητών,


Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας λόγω COVID-19, αναστέλλουμε τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας του Συλλόγου μας για τη περίοδο 2019-2020, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο.
Σε ότι αφορά στις θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις !
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ