Τι είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49;

Το ΛΑΕΚ 1-49 πρόκειται για επιδοτούμενη εκπαίδευση σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που

απασχολούν από 1 έως 49 άτομα στην επιχείρησή τους.

Έχουν διάρκεια σαράντα (40) ώρες

Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας

Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος

Έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες

Οφέλη των συμμετεχόντων εργαζομένων

Πρόγραμμα κατάρτισης 40 ωρών

Βεβαίωση παρακολούθησης αποδεκτή σε ΑΣΕΠ.

Οικονομικά οφέλη για τον καταρτιζόμενο 5€/ώρα= 200€ για πρόγραμμα κατάρτισης 40

ωρών

Αν είσαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από 49 άτομα , επικοινώνησε

στο τηλέφωνο 6974027502 Λεωνίδας Δημητρακόπουλος ή με τα τηλέφωνα του  Συλλόγου μας.

 

Γραμματεία Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας.