Πολύωρη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κυκλάδων την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ευστράτιο Ζαφείρη. Τον κ. Ζαφείρη συνόδευσε, κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, ο συνεργάτης του κ. Παναγιώτης Πέτρου, ενώ από πλευράς Επιμελητηρίου συμμετείχαν, εκτός από τον Πρόεδρο, κ. Γιάννη Ρούσσο, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής καθώς και στελέχη του Επιμελητηρίου.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διασύνδεση του τουρισμού με τα τοπικά προϊόντα, πεδίο δραστηριοποίησης τόσο του Επιμελητηρίου μέσω του δικτύου Aegean Cuisine και της συνέχειας αυτού με το έργο «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», όσο και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μέσω του «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού». Το Επιμελητήριο Κυκλάδων επιλέχθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής, δεδομένου του βαθμού ωρίμανσης της πρωτοβουλίας Aegean Cuisine και της περαιτέρω ανάπτυξής του μέσω των δράσεων του προαναφερθέντος έργου του cluster.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, το Επιμελητήριο παρουσίασε τις δράσεις και τις υποδομές του δίνοντας έμφαση στο δίκτυο Aegean Cuisine που σκοπό έχει τη σύνδεση μεταξύ της πλούσιας και ιδιαίτερης πρωτογενούς παραγωγής και γαστρονομίας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη του συνολικού τουριστικού προϊόντος του Νομού μας. Στη συνέχεια ο κ. Ζαφείρης παρουσίασε το ρόλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στη διασύνδεση μεταξύ της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας και του τουρισμού και αναφέρθηκε σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών κλάδων και τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να επιτευχθεί, τη δυσκολία μεταφοράς των προϊόντων εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, την ανάγκη ανάπτυξης ενδιάμεσης επιχειρηματικότητας κ.ά.

 

Τόσο ο κ. Ρούσσος όσο και ο Ζαφείρης δήλωσαν την ικανοποίησή τους για το δίαυλο επικοινωνίας που ξεκίνησε μεταξύ Υπουργείου και Επιμελητηρίου, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα με στόχο την περαιτέρω εποικοδομητική συνεργασία των δύο μερών μέσω της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας.