Συνεδρίασε στην Ερμούπολη η ΔΕΕΠ Κυκλάδων.
Αναλυτικό ρεπορτάζ για τα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα στα Νέα των Κυκλάδων.

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, γένι και άτομα που στέκονται

Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος