Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την  13η του μηνός    Δεκεμβρίου  2019, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή   και ώρα   12:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                              κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ