Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την  16η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης  (Άρθρο 159  του Ν.3846/2006 και άρθρο 266 του Ν. 3852/2010) :
Α/α
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ