Συνεδριάζει με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  την  22α του μηνός   Μαρτίου   2022, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα 18:00 το ΔΣ Θήρας
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης .

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 162/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΗ Off-site ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

2.      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ  ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΠΕΤ 2110641525)».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

3.      ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ-ΚΑΜΑΡΙ ΘΗΡΑΣ (ΑΙΤΗΜΑ ΤΣΙΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

4.      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ-ΚΑΜΑΡΙ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

5.      ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ