Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την    31Η Μαΐου του μηνός   2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ «ΓΡΑΝΕΤΑΣ-ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

2.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» ΤΗΣ «ΒΟΙΒΟΝΤΑΣ Ε.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

3.      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘ΄ ΕΤΟΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

4.      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘ΄ ΕΤΟΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

5.      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘ΄ ΕΤΟΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

6.      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΘ΄ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

7.      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘ΄ ΕΤΟΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

8.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

9.      ΑΙΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

10.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

11.   ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΩΝIΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»Α.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ