Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019,  την Αρ.Εγκύκλιο 375, με Α.Π. 39167/02-06-2022, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/202 (Α.Π.46731/13-07-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), σας καλεί  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την  16η  του μηνός      Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα της εβδομάδας  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα 16:00. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ –ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΘΩΝΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

4.      ΔΙΑΘΕΣΗ (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ) ΣΤΙΣ ΣΧΌΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

5.      ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Α/ΘΜΙΟΥ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. (ΣΧΕΤΙΚΉ Η 21/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

7.      ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

8.      XΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ« ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΤΗΣ  «ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

9.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ  (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 242/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

(AΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ 4Η ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

10.   ΕΓΚΡΙΣΗ   ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 244/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

AΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ 5Η ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

11.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΌ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.